تصویر گردان

درج مطلب

جشنواره نمایش های زنگ تفریح

به منظورتسری بیشتر هنرهای نمایشی در مدارس و به خدمت گرفتن بیشتر این هنر در فرآیند تعلیم و تربیت «جشنواره نمایش های زنگ تفریح» با در نظر گرفتن قالب «نمایش های محیطی یا خیابانی» برای نخستین بار در سطح آموزشگاه های متوسطه  مدارس سپهر معرفت  برگزار خواهد شد.

این جشنواره که برگرفته از استانداردهای تئاتر خیابانی است برابر ضوابط و شرایط زیر  اجرا خواهد شد.

معرفی نمایش خیابانی:

تئاتر دانش‌آموزی: تئاتري است که دانش‌آموزان محور اصلی تمامي ‌اجزای تشکیل دهنده آن، اعم از: متن، کارگردانی، بازیگری، عوامل صحنه‌ای و فنی مي‌باشند، که بر پایه رغبت‌ها، غرایز، خلاقیت و میل به تجربه قرار دارد.

نمایش محیطی یا خیابانی به نمایشی گفته می‌شود که همه عناصر موجود در آن محیط ، در شکل گیری آن اتفاق نمایشی سهیم هستند  و استفاده خلاقانه از فضاهای شهری و‌محیطی از مهمترین رویکردهای آن است .

در نمایش خیابانی و محیطی عموما  از معابر و فضاهای شهری جهت اجرا استفاده می شود و اساسا متن ، بازیگری و کارگردانی به موازات هم در آن مکان پیش می روند .

تئاتر خیابانی یکی از بهترین نمونه های تئاتری است که بازیگران و تولیدکنندگان آن بی واسطه با مردم رودرو میشوند و به همین دلیل نیز به رویکرد خلاقانه در اجرا نیازمند است .

از انجا که ابزار این نوع نمایش ها،  محیط کوچه و بازار است ، اگر قرار باشد وسایل و ابزاری  برای اجرای تئاتر خیابانی تهیه شود باید سریعاً در مدت زمان کوتاهی آماده شود

«اگر مردم به تئاتر نمی آیند، ما تئاتر را به میان مردم می بریم.» این شعار تئاتر خیابانی است. تئاتر ی که به طرح مسائل مبتلا به جریانات مستقیم زندگی مردم می پردازد تا با آنان همکلامی و هم دلی کند.

تئاتر خیابانی فارغ از دغدغه های صحنه ای و امکانات و تجهیزات سالنی می کوشد تا با ساده ترین وسایل و ابزار و در نزدیک ترین فاصله ای در میان مردم طرح موضوع کند

امروزه در جهان از تئاتر خياباني براي دستيابي به اهداف خــاص سياســي، فرهنگي و آموزشــي بــراي جلوگيري از آســيب هاي اجتماعي و اخلاقي اســتفاده بهينه اي مي شود.

تئاترهــاي خيابانــي عمومــا دربرگيرنــده مضاميــن اخلاقــي، اجتماعي، سياســي، فلســفي و... هســتند كه به كمــك تكنيك هاي خاصي به مخاطب ارائه مي شــوند.

در نمايش هــاي خيابانــي، بازيگر و تماشــاگر معناي ديگري مي يابنــد، بــا هم يكــي مي شــوند و حتي گاهي جايشــان عنوان رســمي را بــا هم عــوض مي كنند!

توجه داشته باشیم هدف از «نمایش محیطی مدرسه ای » در این شیوه نامه بیشتر نمایش هایی است که با محیط های آموزشی ، حیاط مدرسه ، کلاس درس و فضاهایی از این دست همخوانی و قابلیت اجرا داشته باشد و دانش آموزان به سهولت بتوانند محیط کلاس درس ، حیاط مدرسه و فضاهی آموزشی خود را به مکانی برای اجرای نمایش تبدیل کنند و از ظرفیت های موجود در آن فضا در راستای اجرای نمایش خود بهره ببرند.

برای اجرای این جشنواره  در فضای مدرسه دانش آموزان در قالب گروه های نمایش کلاسی  حداکثر 7 نفره (شامل بازیگران، عوامل و مربی ) به اجرای نمایش های خود  در ساعت تفریح مدارس می پردازند .

آثارجشنواره نمایش های زنگ تفریح متناسب با استاندارد های تئاتر خیابانی و در قالب نمایش های محیطی است .وباید به گونه ای طراحی شود که قابلیت اجرا درصحن حیاط آموزشگاه (زنگ های تفریح و مناسبت ها ) و همچنین محیط و فضای باز را داشته باشد.

در این گونه نمایش هیچ محدودیتی برای انتخاب نحوه اجرا اعم از استفاده از ماسک ،تن پوش،عروسک،تلفیق (عروسک و بازیگر) و مراسم آیینی و سنتی و جود ندارد.

درشیوه اجرای این جشنواره استفاده از تکنیک های نمایش ایرانی با نگاه ویژه به ارتباط با مخاطب پیشنهاد می گردد.

مدت زمان اجرای نمایش ها در مرحله آموزشگاهی حداکثر 10تا 12 دقیقه(زمان زنگ  تفریح) پیشنهاد می گردد.

سوژه های نمایش ها برگرفته از طرح و ایده های خلاقانه متناسب با مخاطب دانش آموز و با استفاده از متن کتاب های درسی ، قصه ها و مثل ها و اشعار زبان و ادبیات فارسی و به ویژه موضوعات اجتماعی مخصوصا سوژه های مرتبط با نوجوانان و آسیب های اجتماعی مبتلابه این سنین و ناهنجاری های اجتماعی آنان  خواهد بود .

مدیران و مشاوران و مربیان تربیتی درانتخاب سوژه ها بر کار دانش آموزان گروه های کلاسی نظارت خواهند کرد.

پیشنهادمی گردد درهرکلاس آموزشگاه یک گروه نمایش ویژه زنگ تفریح ازبین دانش آموزان علاقه مند تشکیل و کار اجرای نمایش های کلاس را برعهده بگیرند .

برای اجرای این فعالیت نیازی به دکور،طراحی صحنه ،گریم ، نورپردازی و ... نمی باشد و این گونه نمایش با کمترین امکانات و هزینه قابل برگزاری است .

اعضای اصلی این فعالیت عبارتند از :

·        مدیر آموزشگاه

·        مربی پرورشی

·    مربی فنی (کارگردان ) (کارگردان نمایش می بایست اصول نمایش دانش آموزی را بشناسد و از بین مربیان پرورشی ،دبیر هنر ویا معلمان هنرمند مدرسه و ...انتخاب شود)

·        بازیگران(دانش آموزان)

 

پیشنهاد می گردد مربیان محترم پرورشی با هماهنگی دبیران هنر و یا معلمان هنرمند آموزشگاه به منظور آموزش دانش آموزان با ارائه تحقیق و پژوهش در زمینه نمایش خیابانی ، اعضای گروه را با ویژگی های این گونه نمایش آشنا نمایند (حداقل دو جلسه کارگاهی در قالب فعالیت های دانش افزا برگزار شود.)

برنامه ریزی به منظور تهیه جدول اجراهای کلاس ها در ایام هفته و مناسبت های خاص در ساعات تفریح بر عهده مربیان پرورشی است.گروه های نمایش می بایست حداقل 2 اجرا در محوطه حیاط مدرسه  ارائه نمایند .

استفاده ازمربیان فنی درفعالیت گروهی «نمایش های زنگ تفریح» منوط به تایید واحد فرهنگی وهنری «موسسه سپهر معرفت» می باشد.

به منظور شرکت در جشنواره فرهنگی هنری فردا در مرحله منطقه، مربی آموزشگاه می تواند متناسب با متن و سوژه انتخابی از بین بهترین بازیگران مدرسه ،گروه نمایش آموزشگاه را تشکیل داده و تمرین های لازم به منظور حضور درمرحله منطقه را آغاز نمایند.

پیشنهاد می شود برای هر نمایش در صورت امکان بروشور و پوستر طراحی شود .

رعایت ضوابط و مقررات ارسالی آموزش و پرورش منطقه برای مدارس در اجرای این شیوه نامه الزامی است