محصولات فرهنگی

کتاب "نگاهی دوباره به حقوق عاطفی، عقلانی و اخلاقی فرزندان"
این کتاب شامل چهار مقاله تحت عناوین:"نگاهی به رسالت پدران در تأمین حقوق عاطفی همسر و فرزندان"، "مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان و رابطه ی آن با مشکلات درون خانواده"، "فضای سالم خانواده: حیاتی ترین و بنیادی ترین حق عاطفی کودک" و "حقوق عاطفی فرزندان و نقش خانواده در تأمین آنها" می باشد که توسط اساتید و متخصصین حوزه ی روان شنای و تعلیم و تربیت نگارش و تدوین شده است.
کتاب "نگاهی دوباره به حقوق عاطفی، عقلانی و اخلاقی فرزندان" نتیجه ی برگزاری چهارمین همایش پدران در سال 1392 با همین موضوع می باشد.

مجموعه ویدئویی مباحث فرهنگی آموزشی
این مجموعه ی ویدئویی، شامل 5 دی وی دی با محتوای سخنرانی ها و مباحث جلسات و کارگاه های فرهنگی آموزشی و روان شناختی است که مورد استفاده ی فرهنگ دوستان قرار خواهد گرفت.
این مجموعه منتخبی از صدها ساعت کارگاه و جلسات دانش افزایی است که در موضوعات گوناگون دسته بندی، طراحی و تولید شده است.

ویژه نامه ی "انشاء و نویسندگی" مهر ۹۳
"انشاء و نویسندگی" عنوان نشریه ای است که ماهانه چاپ شده و در آن مطالبی تحت موضوعات نویسندگی نشر می یابد. این ماهنامه دارای ضمیمه ای به نام "رد پا" می باشد که به موسسات و مدارس و یا اشخاصی که در زمینه ی نویسندگی فعال بوده و معرفی و بازنشر اثرهای آنان می پردازد.
مجموعه مدارس سپهر نیز به دلیل پیشروی در امر انشاء و نویسندگی و پرداخت جدی به این زمینه، علی الخصوص برپایی جلساتی در سال 1392 با شرکت دبیران انشاء و بحث و تبادل نظر پیرامون تاکید ریاست محترم جمهوری، جناب آقای روحانی مبنی بر تقویت زنگ های انشاء و تقویت آزاد اندیشی، موضوع شماره ی مهر ماه 93 این نشریه گردید.

کتاب "پرورش منش اخلاقی فرزندان"
این کتاب شامل چهار مقاله تحت عناوین "خانواده و نقش پدر در شکوفایی منش اخلاقی در شخصیت فرزندان"، "منش اخلاقی در کودکان و نوجوانان از منظر دین و روش های تقویت آن از بعد خانواده"، "بهبود مهارت های ارتباطی در خانه و جامعه" و "آسیب شناسی رشد منش اخلاقی فرزندان" می باشد که به ترتیب توسط اساتید "دکتر غلامعلی افروز"، "دکتر محمدرضا شرفی"، "دکتر علی محمد نظری" و "دکتر محمدحسین الیاسی" نگارش شده است.
اهمیت این کتاب  در آن است که بدون درگیر کردن خواننده در مباحث نظری، به ارائه ی راهکارها و روش هایی می پردازد که با به کار بستن آن ها می توان به شکل گیری منش اخلاقی مطلوب کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان یاری رساند.
 

کتاب "نامه ای به پدرم"
این کتاب منتخبی است از آثار مکتوب و دل نوشته های دانش آموزان مدارس سپهر در قالب "نامه ای به پدرم" که دریچه ای جدید به سوی انبوه نیازها، سادگی ها، نشاط و هیجان کودکی و نوجوانی و دنیای زیبای فرزندانمان می گشاید.
این نگاه و نگرش جدید می تواند به روند اقدامات و برنامه ریزی های اولیاء و مربیان در زمینه ی افزایش امید نسل کنونی به آینده شان کمک کرده و فرصت مغتنمی را برای تامل و اندیشیدن پدران عزیز پیرامون تمایلات فرزند دلبندشان مهیا نماید.