باسمه تعالی
 
موسسـه فرهنگي سپهـر معرفت در سـال 1372 با مجوز اداره ي آموزش و پرورش و با هدف راه اندازي مدارس غير دولتي در سطح کشور توسط رئيس وقت بانک صادرات ايران جناب آقاي ولي الله سيف و جناب آقاي منوچهر نـاصرالملکي و با حضور جناب آقاي محمد علي نجفي وزير وقت آموزش و پرورش افتتاح گرديد.
 
1372 - افتتاح اولین واحد آموزشی سپهر
 
 
موسسه از بدو تـاسیس تاکنـون با تاسیس واحدهای آموزشی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، آمل و ارائـه ی خدمات آموزشی و تربیتی از سابقـه ی فعالیت آموزشی برخوردار می باشد.
 
جناب آقای منوچهر ناصرالملکی - ریاست موسسه فرهنگی سپهر معرفت
 
هم اکنون مجموعه مدارس سپهـر معرفت شامل 7 واحد آموزشی در سطـح شهر تهران و 3 واحـد آموزشی در شهرستـان های مشهد و آمل می بـاشد که با اهداف یکسـان و راهبردهای مشترک به سوی موفقیت و سربلندی نام ایران پیش می روند.
 
خـدا را شاکریم که پس از 20 سال تلاش در عرصـه ی مقدس تعلیم و تربیت، اکنون مدارس سپهـر معرفت در سایه ی اعتماد خانـواده ها به جایگاه درخور و شایسته ای در عرصه ی آموزش و پرورش رسیده و سهمی در ارتقای سطـح علمی و اخلاقـی فرزندان این آب و خاک دارد.