فایل های صوتی و تصویری  
کلیپ همایش پدران 1393
 
کلیپ مدرسه منصور نفر 1393
 
یادبود مرحوم علامه عطاردی 1393
 
کلیپ همایش پدران 1392
 
حدیث عشق (جهاد مدرسه سازی سپهر) 1391
 
نماهنگ مدارس سپهر 1389
 
یادبود مرحوم کاظمی دینان 1388
 
سرود سپهر معرفت